System przeciwoblodzeniowy i wykrywania lodu

Lagerwey oferuje rozwiązania dla specyficznych wymagań zimnego klimatu. Aby zapewnić optymalne i bezpieczne działanie w każdym otoczeniu, analizujemy lokalizację i dopasowujemy nasze turbiny wiatrowe do określonej specyfikacji technicznej. Nasza bezprzekładniowa technologia z trwałymi magnesami oraz pasywne chłodzenie zapewniają odporną platformę technologiczną.

Nasze turbiny można przystosować do temperatury -35°C w trybie stand-by oraz -25°C w trybie operacyjnym. Przy temperaturach przekraczających te granice dostępne są bardziej złożone rozwiązania.

System wykrywania lodu
Dla naszych turbin wiatrowych oferujemy bezpieczne i opłacalne rozwiązania przeciwoblodzeniowe.  Spadający lód może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Nasz zaawansowany system obniża to ryzyko w znacznym stopniu zarówno przy lekkim, jak również silnym mrozie.

System przeciwoblodzeniowy
Nasz system przeciwoblodzeniowy bazuje na pomiarach wilgotności powietrza i temperatury oraz inspekcjach wizualnych dokonywanych za pomocą zdalnie obsługiwanej kamery.  System ten zapobiega niepotrzebnym przestojom wywołanym oblodzeniem oraz zapewnia optymalne bezpieczeństwo w połączeniu z wysoką wydajnością energetyczną.