Oznakowanie łopat dla potrzeb ruchu lotniczego

Turbiny wiatrowe Lagerwey spełniają lokalne, krajowe i międzynarodowe wymogi oznakowania właściwe dla ruchu lotniczego. Oferujemy rozwiązania odpowiednie dla każdej lokalizacji.

Oznakowanie łopat dla potrzeb ruchu lotniczego
Czerwone pasy na łopatach wirnika według lokalnych przepisów właściwych władz lotniczych danego kraju.

Oznakowanie wieży dla potrzeb ruchu lotniczego
Czerwone pasy na wieży według lokalnych przepisów właściwych władz lotniczych danego kraju.